AKTUÁLNĚ OD 16. 3

2. 6.

Vážení rodiče,

vkládám Vám sem malé počteníčko.

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně (školní rok 2020/2021) vyplňte přihlášku a zašlete ji elektronicky (naskenovanou s podpisem) vedoucí ŠJ A. Trojákové nebo ji doručte mně, nejpozději do 19. června. 

https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=home--skolni-jidelna--dokumenty-ke-stazeni.


Pokud váš syn/vaše dcera budou přijati na Gymnázium a rozhodnou se nastoupit, tento fakt mi prosím neprodleně sdělte.


15. června budou děti, které nechodí do školy odevzdávat učebnice. Čas pro odevzdání, je určen na 13:15 u zadního vchodu. Prosím o dodržení tohoto času. Účast na této aktivitě je povinná, odevzat učebnice je povinností každého žáka. Zkontrolujte učebnice, popř. opravte, vygumujte a připravte je k odevzdání. Pokud z vážných důvodů v tento den a čas nemůžete přijít, kontaktujte mě.

Seznam učebnic: Český jazyk, Matematika 1. a 2. díl, Vlastivěda  1. a 2. díl (dějiny, Česká republika), Přírodověda, Hudební výchova, Anglický jazyk odevzají pouze ti, kteří odcházejí z naší školy, ostatní děti si u sebe ponechají do 6. třídy.

V tento den si též děti odnesou věci ze skříněk a třídy, proto bude vhodné mít s sebou velkou tašku. Prosím, aby měly děti u sebe roušku pro pohyb v budově školy. Počítejte také s tím, že předání učebnic a vyklízení skříněk a lavic zabere trošku času.

Děti, které chodí do školy, učebnice také odevzdávají 15. 6., ale v dopoledních hodinách.

Od 15.6. bude výuka zaměřena na dokončení pracovních sešitů, plnění úkolů v pracovních listech.

Známky na vysvědčení... Po celou dobu této mimořádné situace téměř celá třída projevila snahu. Děti plnily zadané úkoly, hlásily se mi mailem. Vím, že to nebylo jednoduché a tuto snahu velmi oceňuji. Budu tedy vycházet z vysvědčení prvního pololetí a známky vylepším. Našli se ale i tací, o kterých nevím...přesto, že existuje mail, telefon...cokoliv. Na všem by se dalo domluvit. Tady ponechám známky stejné, jako v 1. pololetí.


Předání vysvědčení se uskuteční 26.6. (pokud vyjde počasí - venku)...tato informace se ale bude ještě aktualizovat.

 

24. 5.
Děti, které jdou zítra do školy si do aktovky přibalí knihu. Ve volnějším čase si budou moci číst.
Skype - pokud se mi ve škole podaří zprovoznit tablet, spojíme se v 9:30 a budeme mít český jazyk. Pokud nebudu přítomna, nečekejte na hovor a pracujte sami. :-)
Veškeré zadání práce nyní už najdete pouze na https://zlatkyp.tridnistranky.cz/uvod/.
 
22. 5.
Informace k osobní účasti dětí ve škole
Od 25. 5. budou veškeré informace k výuce pouze na stránkách https://zlatkyp.tridnistranky.cz/uvod/. Tyto stránky končí - řešení neustálých potíží zde, mě stojí mnoho času. Děkuji za pochopení.
 
Pátek 22. 5.
Čj sloh - dopiš dopis dle zadání z minulého týdne.
 
M geometrie - učebnice str. 60/1, 2 :-).
 
Vl - učebnice str. 35, pročti si a doplň v PS str. 26. Kontrola:Vl-PS-26.docx (552018)
 
Hv - Poslechni si:
A originální verzi :-):
Ze které opery je tato slavná arie?
Co znamená "vincero"?
Nápověda:
 
 
Čtvrtek 21. 5.
Dnes v 9:00 Skype, snad bude spojení lepší, než v úterý. :-) Bude Čj.
Čj - v PS vypracuj str. 17 a zkontroluj v klíči. V učebnici na straně 103 si projdi tabulku - skloňování zájmena já, ty, se a napiš do sešitu cvičení 2. Kontrola zde: Čj-uč-103-2.docx (13297)
 
M - Přírodověda, učebnice str. 66/6 - pošli mi na mail.
- pomalu dokončujeme práci v učebnici, proto na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php procvičuj to, co potřebuješ nejvíc.
 
Př - projdi si PS od str. 34 do str. 39 a doplň vše, co ti chybí z kapitoly člověk/lidské tělo. Na str. 67 si udělej testík a otestuj své znalosti. Nemusíš mi posílat.
 
 
Středa 20. 5.
Dnes bez Skype - v Čj se učíš druhy zájmen, v M opakuješ :-).
Inf - pokračuj dalšími lekcemi v programu Psaní na stroji
 
Čj - Ps str. 16/3, 4, 5 - kontrola v klíči.
Učebnice str. 102 - druhy zájmen - nauč se!!! A vlep si do sešitu Druhy zájmen.docx (93200)
 
M - PS str. 26 jednotky délky, cv. 1, 2. Kontrola - doufám, že správná:-), už znáte ty šotky. M-PS-jednotky délky.docx (301072)
 
Pč - Přírodověda, učebnice str. 66/5.
 
Úterý 19. 5.
Dnes se potkáme na Skype v 10:00 s dáme půlenou hodinu, Čj/M.
Čj - Procvičování pravopisu str. 43/2, kontrolu proveď v klíči.
A jdeme na zájmena. V učebnici nalistuj stranu 101, pročti si žlutý rámeček a vzpomeň si, co už o zájmenech víš. V textu cvičení 1 máš zájmena podtržená, pročti si pozorně. V PS vypracuj na str.16/1 a 2 - kontrola v klíči. Do sešitu přepiš cv. 3/101 - učebnice. Kdo bude na Skype - budeme společně pracovat se cvičením 2.
 
M - učebnice str. 39 - jednotky délky. Vypracuj cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6. M-uč-39.docx (16263)
 
Vl - Učebnice str. 34 - pročti si. Opiš do sešitu rámeček zapamatuj si a doplň ještě o informace, kdo stojí v čele obce a menších měst, větších měst a krajského úřadu.
PS str. 25 doplň. Vl-PS-25.docx (532938)
 
Vv - Přírodověda, učebnice str. 66/2.
 
Pondělí 18. 5.
Čj - Dnes se opět spojíme přes Skype, tentokrát to bude o trošku později - ve 13:00. Dáme si Čj, mějte u sebe pracovní sešity a učebnici.
Vezmi procvičování pravopisu, str. 43/1 vypracuj a kontrolu proveď v klíči.
Do sešitu:
Do sešitu napiš větu podle vzorce 3 1 5 6 7 2 1.
Urči vzory podstatných jmen u slov objevitel, osel, pianista.
Přepiš v množném čísle:
Auto troubilo. Kočka spala. Hoch hrál fotbal. Pes štěkal. Husa syčela. Dům stál. Dítě se smálo. Hlas se ozýval. Bříza se zelenala. Otep slámy hořela. Houslista hrál. Klas uzrál. Pole urodilo. Les šuměl.
Piš slova zakrýt, hrát, hlásit, hladovět, hledat:
a) v 1. osobě čísla jednotného, času přítomného
b) ve 3. osobě čísla množného, času přítomného
 
M - procvičuj násobení a dělení velkých čísel - co stihneš v čase vyučovací hodiny:
4 586 325 x 65 =
12 025 365 x 21 =
6 521 114 x 34 = 
1 452 369 252 : 6 =
56 254 552 : 25 =
6 478 142 : 56 =
 
Př - Opakování - piš odpovědi a pošli mi na mail:
Něco máš v učebnici, něco v sešitu, něco víš...:-).
 
Kde vzniká moč?
Jak spávně pečujeme o vlasy a nehty?
Jaký význam má nervová soustava?
Vyjmenuj lidské smysly.
Co je škodlivé pro naše oči?
Co škodí našemu sluchu?
Jaký je význam hormonální soustavy? 
Jak se nazývají ženské pohlavní buňky?
Jak se nazývají mužské pohlavní buňky?
Kterými obdobími projde člověk do 6 let věku?
 
Čtení - odpočiň si poslechem mluveného příběhu https://www.youtube.com/watch?v=CPCYrRygR4s
_________________________________________________________________________
15. 5.
Milí rodiče, vím, že jste plni otázek nad dalším fungování ve škole...ale prosím, vydržte. Jasnější informace vložím na stránky po 20. 5., kdy budou jasné počty přihlášených dětí k výuce. 
Kdy si budou děti moci odnést věci ze školy...nevím, věci ve škole mají všechny děti, jistě budete mít možnost si je vyzvednout...
Zda máte dítě do školy poslat....to je čistě na Vašem zvážení...:-)
Jak to všechno vlastně bude...děti budou rozděleny do neměnných skupinek, některé předměty vůbec nebudou, z hygienických důvodů se nebudou vybírat a opravovat sešity...výuka bude téměř totožná se vzděláváním na dálku. Pokud bude možnost, děti budou hodně času trávit mimo budovu školy. Začátek vyučování, přestávky...budou v rozloženy do časů tak, aby se skupinky nepotkávaly... To jen v kostce, více informací v týdnu. 
Vydržte. A hezký víkend. :-)
 
11. 5. - 14. 5. NOVÉ INFORMACE K VÝUCE!
Prosím rodiče, pročtěte si informace.
Přihlášku k výuce vyplňte a do 14. 5. mi odešlete na mail skola.zlatkapop@seznam.cz. Do přihlášky uveďte, zda máte zájem o dopolední výuku, odpolední blok - do kolika hodin, zda dítě bude chodit na oběd a pokud někdo nově dojíždí, tak prosím i o tuto informaci. Uvádějte prosím ano/ne.
Pročtěte si také informace na stránkách školy, které se týkají výuky v době pandemie.
 
Pátek 15. 5.
Čj sloh - Slohová výchova, str. 15 - dopis významné historické osobnosti. 
Tak a tady budu zvědavá, co vymyslíte :-), budu moc ráda, když text vyfotíte na mobil a pošlete mi ho mailem jako obrázek :-). Máte na tuto práci nejen dnešní, ale i příští hodinu slohu, takže do 23. 5.
 
M geometrie - dnes oddechovka - stavíme z krychlí v PS na str. 42. M-G-42.docx (485602)
 
Vl - v učebnici pročtěte str. 32 - 33. V PS doplň str. 24 - kontrola: Vl-PS-24.docx (489488)
Do sešitu si opiš rámečky ze str. 32 a 33 (zapamatuj si!)
 
Hv -  dnes se dozvíte něco o hudebním nástroji Hang Drum. Pročti si text o tomto hudebním nástroji, jeho historie je zajímavá a já se ptám...můžeš jít do obchodu a jen tak si ho koupit? :-)
Podívej se na ukázku:
 
Čtvrtek 14. 5.
Dnes se opět potkáme na Skype, tentokrát v 8:30 a domluvíme se, zda budete chtít procvičit český jazyk nebo procenta. Mějte u sebe učebnici, pracovní sešity a penál. 
Čj - Procvičování pravopisu str. 42 dodělej a kontrolu proveď v klíči. Učebnici otevři na str.133, kde je další kapitola - shoda přísudku s několikanásobným podmětem různého rodu. Projdi si modrý rámeček a zapamatuj si pravidlo!!! Pokud je ve větě několikanásobný podmět a vyskytne se v něm alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme v přísudku i. Pokud podstatné jméno rodu mužského životného ve větě není, je v přísudku y. Př:
 
Slepice a kohouti zobali zrní.
U řeky byli čápi, kachny a žáby.
Vlaky a tramvaje jezdily po kolejích.
Růže, pivoňky a šeříky krásně voněly.
 
Procvič si zde:
Pokračuj v pracovním sešitu na str. 32/1, 2 - kontrola v klíči.
 
M - procenta v běžném životě, uč. str. 35/1, 2, 3, 4, 6, 7.
Výsledky máš zde: M-uč-36-1-7.docx (13321)
 
Př - těhotenství a vývoj plodu, vývojová stádia člověka
Podívej se na krátké video a vývoji plodu. Pročti si v učebnici str. 65 - 66.
Vlep si do sešitu text: těhotenství.docx (128753)
 
 
Středa 13. 5.
Inf - pokračuj dalšími dvěma lekcemi v Psaní všemi deseti.
 
Čj - procvičuj v Procvičování pravopisu na straně 41 poslední sloupec a 42 první sloupec. Kontrolu proveď v klíči. Pak se přesuneme do učebnice, kde jste si v úterý pročetli, jaká i/y doplňujeme v případě, že je podmět několikanásobný, ale ve stejném rodu. Dozvěděli jste se, že postupujete stejně, jak jsme se doposud učili. Tedy střední rod a, ženský rod y, mužský životný i, mužský neživotný y. Procvič si nejprve v PS na str. 32. Ve cvičení 2 spojuj správné podměty a přísudky a pozor na rody. Pak pokračuj cvičením 1 - doplň, zkontroluj vše v klíči. 
Procvičuj ve zbytku hodiny na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php - 1. stupeň/český jazyk/5. ročník/shoda přísudku s podmětem.
 
M - dnes v 10 hodin je možnost se připojit ke Skypu a hodinu matematiky dáme online. Mějte u sebe učebnici, penál a pracovní sešit. Společně budeme dělat následující práci, kterou sem vkládám pro všechny. I další děti mají stále možnost se přes Skype připojit k hodině, dohledáte mě pod jménem zlatus1970.
Protože se Vás polovina (tedy 50%) připojuje na Skype, dáme dnes procenta.Kdo bude online, budeme pracovat společně, ostatní mají vysvětlení zde: https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-35/
Pusť si výuková videa a potom pracuj v učebnici na straně 34. Řešení máš zde:M-uč.34-celá.docx (13262)
PS str. 24/1, 2, 3, 4 M-PS-24.docx (514167).
 
Pč - https://www.youtube.com/watch?v=7FwLm39zJ5A&list=PLcNZfXqFTVXYWS3h_1jga_XakcGTfeKXw&index=3, inspiruj se na YouTube a poskládej ubrousek ke slavnostnímu stolu.
 
Úterý 12. 5.
Čj - dnes v 10 hodin je možnost se připojit ke Skypu a hodinu češtiny dáme online. Mějte u sebe učebnici, penál a pracovní sešity. Společně budeme dělat následující práci, kterou sem vkládám pro všechny. 
Procvičování pravopisu str. 41 - budeme dělat dva sloupce. Online společně, ostatní si kontrolují v klíči. Pak přecházíme do PS na str. 31/2. Nejprve doplníš koncovky příčestí minulého. Sleduj pozorně podmět - který slovní druh ho tvoří? Pokud ve větě podmět nenajdeš, napiš nad ni vhodné zájmeno. Např. Přišli jsme pozdě. (my) Pak dokonči stránku, zbývá ti tak cvičení 5.
V učebnici na straně 32 si pročti žlutý rámeček.
 
M - Matematika testík.docx (19001) - otevři dokument, počítej do sešitu a doplň výsledy. Pošli mi na mail do zítřka.
 
Vl - kraje máme probrané, vyplň si tedy v pracovním sešitě strany 22 a 23. Kontrolu máš zde: Vl-PS-22-23.docx (2192912)
 
_________________________________________________________________________
Dobrý den v novém týdnu, děti :-)
 
Vážení rodiče, prosím sledujte v tomto týdnu informace na https://www.4zszdar.cz/ a také stránky třídy. Budou zde informace ohledně možného nástupu dětí do školy. Děkuji.
Většina dětí se mi pravidelně ozývá a pracují...pro zbytek https://www.4zszdar.cz/res/file/chemie/vyhlaska-hodnoceni.pdf.
 
Dnes je pondělí 11. 5.
 
Pondělí 11. 5.
Čj - pokračujeme shodou přísudku s podmětem. Zopakuj si žlutá pravidla z učebnice str. 130, 131.
Do sešitu opiš ze str. 131 cvičení 8 + a, b. Kontrola zde: Čj-uč-131-8.docx (13554)
Otevři si pak Procvičování pravopisu na straně 40. Doplňuj koncovky a kontrolu proveď v klíči.
 
M - dnes ještě jednou dáme geometrii. Ve čtvrtek jste počítali obvody složitějších obrazců, dnes se zaměříme na obsahy. Nejprve si pozorně pročti zelený rámeček na straně 59. Zapamatuj si, že pokud počítáš obsahy složitějšího obrazce, musíš si ho rozdělit na obrazce, které počítat umíš - tedy čtverec a obdélník. Po výpočtu sečteš jednotlivé výsledky. Nezapomeň na správné jednotky - čtvereční. 
PS str. 37 celá - počítej v klidu, tohle umíš. Kontola zde: G-PS-37.docx (437784)
 
Př - Rozmnožovací soustava. V učebnici na straně 64 si pročti text. Do sešitu si vlep text a můžeš se podívat na video. 
 
______________________________________________________________________
 
Čtvrtek 7. 5.
Čj - začni znovu opakování na online cvičeních https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php, stejně jako včera shodou přísudku s podmětem. Pak přejdi do PS na str. 31/1 + a, b a cvičení 3, 4. Kontrolu opět proveď v klíči sešitu. Otevři učebnici a do sešitu piš str. 131/6. Př: Děti se rozběhly a radostně výskaly.
 
M - dlouho nám utíká geometrie, tak se k ní vrátíme dnes. Vezmi nejdříve učebnici na straně 58, kde je téma - obvod složitějších obrazců. Obvod se počítá sčítáním stran, pročti si nejdříve zelený rámeček a pak zkus rovnou pracovat v PS na str. 36. G-PS-36.docx (494303)
 
Př - Hormonální soustava. Není v učebnici, proto vytiskni, vlep a pročti zápis. Hormonální soustava.docx (69726)
Podívej se na video.
 
 
Středa 6. 5.
Vlastivěda - bodové hodnocení:
30 b. - 27b.    1
26 b. - 23 b.   2
22 b.  15 b.    3
14 b. -  9 b.    4
8 b. -    0 b.    5
Zapiš si známku do ŽK.
 
 
Čj - shoda přísudku s podmětem 
Začneme opakováním ze 4. třídy, vkládám ti sem dvě krátká výuková videa, podívej se na ně. Pak si projdi v učebnici stranu 130, žlutý rámeček a modré rámečky. Určitě si vzpomínáš. Opiš do sešitu 130/3. Kontrolu máš zde: Čj-uč-130-3.docx (13249)
Procvičuj na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php - český jazyk/5. ročník/podmět a přísudek/shoda přísudku s podmětem.
 
M - jednotky délky - opakování.
Otevři učebnici na straně 39 a připomeň si pravidla. Pracuj pak v PS na straně 26/1, 2. Řešení máš zde: M-PS-26-1-2.docx (306209). V početníku jdi na stranu 35 a pracuj. Kontrolu proveď zde: početník-str-35.docx (448077)
 
Pč - v neděli mají svátek maminky, zkus se inspirovat na pinterestu a vytvoř přáníčko. https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=den%20matek&rs=typed&term_meta[]=den%7Ctyped&term_meta[]=matek%7Ctyped
 
Úterý 5. 5.
Dnes v 10 hodin na Skype, dohledáte mě pod jménem zlatus1970. Není ale povinné :-)!!! Vytvořím skupinu a zavolám.
 
Čj - v učebnici na straně 129 si pročti modrý rámeček. Budeme pracovat se cvičním, které je jednodušší, abyste zvládli sami. Do sešitu opiš cvičení 129/3. Pročti si zádání...budeš doplňovat přísudek několikanásobný a rozvitý. Příklad: Naše babička peče výborné koláče.
To samé si pak procvičíš v PS na straně 30/2 a ústně uděláš cvičení 3. 
Zítra nás čeká shoda přísudku s podmětem.
 
M - otevři učebnici na straně 38 a vypracuj cvičení 1, 2, 3, 4, 5, 7. 38/6 je pro dobrovolníky :-).
Výsledky máš zde. M-uč-38.docx (13705)
 
Vl - dnes ti sem vkládám test. Kraj Vysočina-testík.docx (21648)
Pracuj s učebnicí, mapou, ale i s informacemi, které můžeš vyhledat na internetu. V testu je 30 otázek, vybíráš z odpovědí a, b, c. Mnoho z nich znáš, některé budeš muset dohledat. Pracuj samostatně, ve škole také nemáš mamku a taťku. :-)
A teď pozor!!! Na papír si zapisuj své odpovědi, např. 1 c, 2 b... až budeš mít hotovo, zkontroluj si v přiložené tabulce a počet dosažených bodů mi pošli na mail. Každá otázka je za jeden bod, tzn. maximální počet bodů, je 30. Do ŽK si zapíšeš Kraj Vysočina a počet dosažených bodů. K bodům odpovídající známky sem vložím zítra. 
Správné odpovědi máš zde. Správné odpovědi Vysočina.docx (28510)
 
 
Pondělí 4. 5.
Zlatus1970 je mé jméno na Skype. Zítra v 10 hodin zkusíme videochat, případně jen chat.
Čj - Dnes budeme pracovat v učebnici na straně 128 a tématem je několikanásobný přísudek. V sešitu máš vlepeno vysvětlení, zopakuj si a pročti ještě žlutý rámeček na straně 128. Do sešitu piš cvičení 128/2, vkládej do vět přísudky. Příklad: Květiny na louce rostou a voní.  V PS jdi na stranu 30 a pracuj se cvičením 1 a 2. Kontrolu proveď v klíči. 
 
M - učebnice str. 38 - jednotky času, tedy opakování. Pročti si modrý rámeček a potom pracuj v PS na straně 26/1, 2, 3, 4. Výsledky máš zde. M-PS-26-1-4.docx (329,1 kB) V Početníku pokračuj na str. 34/1. Vysledky-34-1.docx (239586)
 
Př - Posledními tématy smyslové soustavy jsou čich a hmat. Pročti si v učebnici na str. 60, vlep si zápis.Čich, hmat.docx (119099)
V PS jdi na stranu 34 - 35 a vypracuj. Kontrolu máš zde.PS-Př-34-35.docx (1547345)
 
_________________________________________________________
Čtvrtek 30. 4.

Čj, M, Čtení, Pč středa - možná se dnes setkáš s kamarády při pálení ohně, čarodějnic. Dávej na sebe pozor a tématicky si dnes pracuj s textem Malá čarodějnice. Malá čarodějnice má zlost-Čj-M-Čtení-Pč.docx (167810)

Př - v učebnici na str. 59, 60 si přečti sluch a chuť. Vlep si do sešitu text, vypracuj úkoly. Sluch, chuť.docx (342165)

Středa 29. 4.

Inf - V programu Psaní na stroji pokračuj lekcí 5 a 6.

Čj - pokračujeme včerejším učivem v PS na straně 29/3, 4. Použij tabulku, kterou máš v sešitě. Označ si cvičení *, společně se k němu vrátíme po návratu do školy.  V učebnici nalistuj stranu 127 a pracuj se cvičením 2. Do sešitu vypiš ZSD. Např: vlaštovky, jiřičky shánějí... Z prvních tří vět vypiš podstatná jména a urči rod, číslo, pád a vzor. V 1. větě urči slovní druhy.

M - https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php, procvičuj matematické pojmy, desetinná čísla, zaokrouhlování a násobení, dělení.

Pč - v práci, kterou ti vkládám na čtvrtek, jdi na konec textu a podle návodu poskládej libovolné zvíře.

Úterý 28. 4.
Čj - učebnice strana 127 - přísudek slovesný, pročti si žlutý rámeček a do sešitu vlep dokument Přísudek.docx (17388), který si také řádně pročti. 
Snad je pro vás text srozumitelný. Bavíme se o slovesech tak, jak je už dávno znáte, jen teď více budete rozlišovat, o jaká slovesa se jedná, jak je dál členíme.
Otevři PS na straně 29 a pracuj se cvičením 1 + a. B, c, d nedělej neb číslovky a zájmena jsme v učebnici zatím přeskočili. Pokračuj pak cvičením 2 a kontolu opět prověď v klíči.
 
M - dnes dáme opět opakování násobení a dělení. Počítej a pošli mi do pátku výsledky na mail.

569 125 : 38 =

12 472 036 : 62 =

86 874 206 : 45 =

369 745 x 168 =

2 155 411 x 201 =

65 023 114 x 73 =

Když ti zbude čas, procvičuj násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a  1 000 na stránkách https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php. Tam si zadej 1. stupeň/matematika/5. ročník/desetinná čísla/násobení a dělení 10, 100, 1 000. 

Vl - Plzeňský kraj, pročti si na str. 30, 31. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 21/1, 2. Vkládám pro kontrolu obrázek Plzenský-PS-21.docx (570583)

Vv - 3D obrázek https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU

Pondělí 27. 4.

Čj - minulý týden jsme pracovali s několikanásobným podmětem, toto učivo si nyní zopakuješ v PS na straně 28. Pracuješ se cvičením 1 a 2. Doplň chybějící písmena, vyznač podle zadání podmět a přísudek. A podmět holý (to znamená, že ve větě je pouze jeden podmět) a podmět několikanásobný také vyhledej. Vypracuj podle zadání i cvičení 2 a kontrolu si prověď v klíči učebnice.

A jdeme na podmět rozvitý. Otevři učebnici na straně 126 a pročti si modrý rámeček. Vysvětlím jednoduše.

Podmět nerozvitý (holý) - nezávisí na něm další větné členy. "Maminka vaří."

Podmět rozvitý - závisí na něm další větné členy. "Moje maminka vaří." 

Příklady - nerozvitý a rozvitý podmět:

Sníh roztál. Studený sníh roztál.

Slunce hřeje. Dubnové slunce hřeje.

Louky se zazelenaly. Nedaleké louky se zazelenaly.

Rozkvetly petrklíče. Rozkvetly pestrobarevné petrklíče.

Ptáci se vrátili. Stěhovaví ptáci se vrátili.

Je jaro. Je dlouho očekávané jaro.

Vypracuj v PS na str. 28/1, 2. Kontrola v klíči.

M - dnes ještě budeme počítat aritmetický průměr. Vezmi učebnici na straně 37 a počítej 6, 7, 8, 11. Pozor u cv. 7, zadání lze pochopit různě, ale ty máš řadit týmy podle dosažených bodů v sezonách, tedy počítáš řádek. V jednom vyjde výsledek se zbytkem. Výsledky máš zde: uč-37.docx (17,1 kB)

Př - Smyslová soustava. Dnes se zaměříme na zrak. V učebnici na straně 58 si pročti text. Podívej se na dvě videa, která se týkají zraku. Pak si vlep zápis a vypracuj úkoly. :-) Smyslová soustava-zrak.docx (73,8 kB)

https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg

https://www.youtube.com/watch?v=A6guQFHyZkc

Čtení - JAK SE DĚLÁ VÝSTAVA.docx (63100) pročti, vypracuj úkoly, nemusíš mi odesílat.

Úterý 28. 4. 
Čj - učebnice strana 127 - přísudek slovesný, pročti si žlutý rámeček a do sešitu vlep dokument Přísudek.docx (17388), který si také řádně pročti. 
Snad je pro vás text srozumitelný. Bavíme se o slovesech tak, jak je už dávno znáte, jen teď více budete rozlišovat, o jaká slovesa se jedná, jak je dál členíme.
Otevři PS na straně 29 a pracuj se cvičením 1 + a. B, c, d nedělej neb číslovky a zájmena jsme v učebnici zatím přeskočili. Pokračuj pak cvičením 2 a kontolu opět prověď v klíči.
 
M - dnes dáme opět opakování násobení a dělení. Počítej a pošli mi do pátku výsledky na mail.

569 125 : 38 =

12 472 036 : 62 =

86 874 206 : 45 =

369 745 x 168 =

2 155 411 x 201 =

65 023 114 x 73 =

Když ti zbude čas, procvičuj násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a  1 000 na stránkách https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php. Tam si zadej 1. stupeň/matematika/5. ročník/desetinná čísla/násobení a dělení 10, 100, 1 000. 

Vl - Plzeňský kraj, pročti si na str. 30, 31. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 21/1, 2. Vkládám pro kontrolu obrázek Plzenský-PS-21.docx (570583)

Vv - 3D obrázek https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU

Čtvrtek 30. 4.

Čj, M, Čtení, Pč středa - možná se dnes setkáš s kamarády při pálení ohně, čarodějnic. Dávej na sebe pozor a tématicky si dnes pracuj s textem Malá čarodějnice. Malá čarodějnice má zlost-Čj-M-Čtení-Pč.docx (167810)

Př - v učebnici na str. 59, 60 si přečti sluch a chuť. Vlep si do sešitu text, vypracuj úkoly. Sluch, chuť.docx (342165)

______________________________________________________________________________

Pátek 24. 4.
Včerejší práce: 
Přírodověda - určitě vidíš, že polévka kypí a také uslyšíš syčení, většinou též zapojíš čich, kdyby přetekla až na plotýnku. Určitě cítíš různé vůně nebo zápach a mozek analyzuje co cítíš. Vidíš pěnu, vidíš její barvu... Mozek vyšle signál - nohy? Pokud u sporáku nestojíš, musíš k němu dojít, určitě ruce, stáhneš teplotu, odděláš pokličku, také dobře víš, že musíš být velmi opatrný/á, aby ses neopařil/a. I to je informace z mozku. Také to, že vnímáš teplotu v okolí hrnce. Hezky to vyřešila Michalka, která napsala...ústa, řeč - zavolám maminku. Určitě bychom společně našli spoustu vjemů. Dobře, jste skvělí.
 
Včerejší čtení - zadala jsem odkaz kvůli Adélce R., které nejde otevírat dokument, ale pokud vám nešlo otevřít, budu dále vkládat jako dokument. V pondělí, ano?
 
Pusťte se do dnešní práce a pak si užijte hezké odpoledne a krásný víkend. :-)
 
Dnes jen krátká zadání, pokus se pracovat samostatně.
Čj sloh -  protože už je mi po vás smutno, v rámci slohové výchovy mi napište dopis...v tomto případě mail. Jak se máte, jak trávíte dny v těchto opatřeních, ale také třeba co jste si uvědomili, co vám chybí...
 
Do sešitu pak vypracuj příklady z učebnice, str. 49/2, 3.
 
Vl - Jihočeský kraj, pročti si na str. 28, 29. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 20/1, 2. Vkládám pro kontrolu obrázek. PS-Jihocesky-20-1-2.docx (605305)
 
Hv - dáme si hudební kvíz
Pak si zazpívej s Pokáčem...
nebo zatancuj
 
Čtvrtek 23. 4.
Čj - https://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=63&sel=1, dáme opět doplňovačku a výsledky, prosím, ke mně na mail.
V učebnici budeme pokračovat několikanásobným podmětem. Otevři na straně 125 a pročti si žluté rámečky.
Shrnuto - pokud má věta dva a více rovnocených, na sobě nezávislých podmětů, z nichž každý by mohl být sám podmětem, jde o podmět několikanásobný. Maminka a teta vaří... Maminka vaří. Teta vaří. 
Podměty oddělujeme čárkou nebo spojkami a, i, nebo, ani, či.
Jdi na stranu 125 do učebnice a pracuj se cvičením 3. Opiš ho do sešitu, podtrhni podmět a přísudek. Pak vyhledej v textu přídavná jména, vypiš je a urči jejich druh. Kontrolu máš zde. uč-125-3.docx (16992)
 
M - správná odpověď ke včerejšímu příkladu - mechanik přezuje za den 12 aut a za pracovní týden 60 aut. Kdo měl špatně, koukne, kde udělal chybku :-).
- dnes si vezmi početník na straně 31 a vypracuj celé cvičení 2, na straně 32 cvičení 1/a, b. Kontrola: pocetnik-31-32.docx (568827)
 
Př - nervová soustava, vlep si do sešitu a odpovědi na otázky mi pošli mailem :-).
 
 
Středa 22. 4.
Inf - zadání najdete na https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=test--domaci-vyuka, p. uč. Litochlebová a p. uč. Hrdinová
Práce odesílejte všichni paní učitelce Hrdinové: jaro.hrdinova@seznam.cz. Do mailu nezapomeň napsat třídu. :-)
 
Čj - Včera jsme jste si zopakovali podmět vyjádřený a nevyjádřený, dnes ještě koukneme na podmět všeobecný. O něm mluvíme, pokud nemůžeme určit, kdo přesně činnosti v přísudku vykonával (například: hlásili to v rozhlase, psali o tom v novinách - tedy někdo, lidé, oni)
Otevři PS na str. 27 a stránku dokonči. Zkontroluj si jako vždy v klíči sešitu. 
Popros mamku nebo taťku, aby ti nadiktovali diktát PS 27/4 a vyznač ZSD (základní skladební dvojice).
 
M - aritmetický průměr, pokračuj v učebnici na str. 36/1, 2, 4, 5 do sešitu. Výsledky pro kontrolu máš zde: uč-36.docx (12143)
Pokračuj pak s kalkulačkou na straně 37/10.
Odpovědi příkladu 37/9 mi pošli mailem :-).
 
Pč - náramky přátelství 
 
Úterý 21. 4.
Čj - vezmi si učebnici na straně 124 - tématem je podmět vyjádřený a nevyjádřený. Takže například: 
Anička věší prádlo. Podmět je Anička a přísudek věší. 
Ráda pomáhá mamince. Tady máme sloveso pomáhá (přísudek), ale podstatné jméno v 1. pádu (podmět) nám chybí. Podmět je nevyjádřený. Víme ale, že si čteme o Aničce. Z předchozí věty tedy víme, že Anička ráda pomáhá. Znamená to, že podmět můžeš dohledat v předchozích větách.
Dále se mužeš setkat s podmětem nevyjádřeným.
Také rádi pomáháme. Máme zde opět přísudek - pomáháme, ale podmět chybí. Poznáme ho z tvaru slovesa...kdo pomáhá? My.
Také rádi pomáháme. (my)
Vezmi si učebnici na straně 124 a pročti si cvičení 1. Všímej si jevů, které jsme si nyní popsali. Jde ve všech větách najít podmět? 
Pokračuj pak v pracovním sešitě na straně 27/1 i a, b, c, d. Kontrolu proveď v klíči sešitu.
 
M - děkuji za včerejší mailíky, správná odpověď bylo 62 nohou :-).
Přeskočíme na aritmetický průměr. I tady se setkáváme se známým učivem. Otevři učebnici na straně 36 a pročti si modrý rámeček. Vzpomeň si, jak jsme počítali například průměrnou venkovní teplotu za týden. Sečetli jsme všechna čísla a vydělili počtem sečtených čísel. Pokud počítáš aritmetický průměr, musíš znát nejméně 2 čísla. Zkus si počítat v PS na str. 25. Cvičení 1 - sečti počet nasbíraných litrů borůvek maminky a tatínka a vyděl 2. Je to jednoduché :-). Doplň cvičení 2.
Počítej pak dál celou stranu 25. Kontrolu máš zde. M-PS-25-celá.docx (574548)
 
Vl - Kraj Vysočina, pročti si na str. 26, 27. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 19/1, 2, 3. Vkládám pro kontrolu obrázek. PS-19-1-3-Vysocina.docx (1062961)
A videa: 
 
Vyber si námět, který tě zajímá a kresli. :-)
 
Pondělí 20. 4.
Čj - Dnes si prakticky procvič určování základních větných členů v pracovním sešitě na straně 26. Vypracuj cvičení 1 a 2 a kontrolu proveď v klíči sešitu. U 2. cvičení měj na očích tabulku, kterou jsem ti nachystala minulý týden. :-) 
 
M - desetinná čísla - opakování, slovní úlohy, učebnice str. 32/5 - zjisti, kolik nohou má pavouk (https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavouci#/media/Soubor:Spider-characteristics.png) a výsledek úkolu 5 mi odešli mailem :-).
Dále si spočítej 32/8, 9, tady pozor, co má přednost!
33/3 do sešitu, výsledky máš zde. Uč-33-3.docx (12127)
 
Př - Nervová soustava. Nalistuj si v učebnici stranu 62 - 63 a pozorně si pročti. Podívej se také na doporučená videa.
V PS jdi na stranu 37 a podle informací z učebnice doplň úkoly 24, 25 - kožní soustava, 26. Zde máš kontrolu. Př-PS-37.docx (648067)
Ve čtvrtek budeme pokračovat zápisem a první pomocí.
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc od začátku do 5 minut zajímavosti 
https://www.youtube.com/watch?v=UKNnepXe1sM 10 zajímavostí o lidském mozku
Pro náročné, zcela dobrovolné video :-)
 
Čtení - Dnes ti sem vkládám jen krátký článek, pročti si, nemusíš odesílat. 
________________________________________________________________________
Moc vás zdravím, děti. Doufám, že jsme všichni krásně odpočatí a můžeme se pustit do další práce. Připomínám, že fungujeme i na https://zlatkyp.tridnistranky.cz/uvod/...jelikož na těchto stránkách bude opět brzy vyčerpán přenos dat.
 
Pátek 17. 4.
Čj sloh -  Ve slohu jste 3. 4. pracovali v PS Slohová výchova na straně 29, kde jste četli vyprávění sci-fi příběhu. Pokračuj dnes na stranách 29 až 31 a dokonči. Hlavním hrdinou je chlapec, který tráví čas na S.T.Y.3 letem za Novým světem. Přemýšlej, rozvíjej fantazii...jak to celé mohlo být... Dokonči.
 
M geometrie - vkládám ti sem pracovní list, je to opakování 4. - 5. třídy, vše, co je třeba už umět a dobře znát. Pročítej si jednotlivé úkoly a rýsuj do sešitu. Součástí je i řešení, vždy si zkontroluj. Geometrie opakování.doc (1363456)
 
Vl -  Jihomoravský kraj, pročti si na str. 24, 25. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 18/1, 2, 3. Vkládám pro kontrolu obrázek. Jihomoravský PS-18-1-3.docx (1115966)
A video: 
 
Zde máš odkaz na video, kde se dozvíš něco o Antonínu Dvořákovi, jeho životě a opeře Rusalka. Jde o moc hezký kreslený dokument, poznáš příběh Rusalky, poslechneš si nejznámější árii.
Díky vyprávění v češtině a anglickým titulkům, procvičíš i Aj. :-)
 
 
Čtvrtek 16. 4.
Čj - v učebnici přeskočíme na skladbu věty, na stranu 123. Tady se z větší části opět budeme věnovat opakování. Pročti si v učebnici žluté rámečky. 
ZSD tabulka do sešitu.docx (29721) Vytiskni si a vlep do sešitu, případně si přepiš, překresli tabulku. Máš v ní přehledně shrnuté opakování učiva základních skladebních dvojic.
Přepiš do sešitu následující věty a podle tabulky urči podmět a přísudek.
Barevně označ věty, které znáš jako lidová rčení.
P_cha předcház_ pád.
Děti v_razily na v_let na kole.
S_tý hladovému nevěří.
Devátá rozhodne.
Ps_ v_razili po stopě l_šky.
První z_ská sladkou odměnu.
M_ vás sl_šíme v_borně.
To by se m_ l_bilo.
Zav_tali k nám naši příbuzní.
Ráno je moudřejší večera.
Až budeš mít hotovo, zkontroluj si podle tabulky. Věty-kontrola.docx (16975)
 
M - vezmi učebnici na straně 30, budeš dnes pracovat se slovními úlohami. Do sešitu si dělej výpočet a odpověď u úloh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pro kontrolu máš výsledky zde: uč-30-1-6.docx (14923)
 
Př - Dnes dáme malou opakovačku, do sešitu odpovídej na otázky. Měli byste v pohodě zvládnout, když bude třeba, můžeš použít sešit, učebnici... Nepřepisuj otázky. Do sešitu napíšeš: 1. příjímá potravu.....
1. Uveď 4 znaky, které má člověk společné s ostatními živočichy.
2. Jak se člověk liší od ostatních živočichů?
3. Vyjmenuj 4 orgánové soustavy člověka.
4. Uveď názvy pěti kostí.
5. Co škodí opěrné soustavě?
6. K čemu slouží svaly?
7. Proč je důležitý pohyb?
8. Z čeho se skládá krev?
9. Jak ošetříš drobná poranění (např. odřeninu)?
10. K čemu slouží srdce?
11. Z čeho se skládá dýchací soustava?
12. Z čeho se skládá trávicí soustava?
 
Přečti si příběh a vypracuj si pro kontrolu otázky za textem. Nemusíš odesílat.
 
Středa 15. 4.
Inf - někteří z vás ještě budou v programu Malování utvářet zadaný obrázek. Někteří už máte hotovo, pro vás sem vkládám další práci.
Můžeš pracovat podle zadání a procvičit si práci s Wordem nebo jdi do programu Psaní všemi 10 a procvičuj první 4 lekce. 
Cvičení MS Word 
Včera - 15. dubna 2019 - bylo ve Žďáře nad Sázavou objeveno celkem 2618 historických mincí, které mají obrovskou finanční hodnotu. Šťastný nálezce, pan Božetěch Oťoupalík, sdělil našemu regionálnímu deníku VYSOČINSKÝ VĚŠTEC asi toto: V neděli, asi ve 15:58, jsem šel vyvenčit svého psa Břéťu. Břéťa je tzv. YORKSHIRE TERRIER. Jak jsme procházeli údolím Sázavy – směrem k Piláku – zahlédl jsem náhle odraz slunce v nějakém předmětu. Kouknu pod břeh a ejhle! Co to tam je? To snad není možné! Z L A T Á M I N C E ! Začal jsem hrabat, zatímco pes běhal kolem. A … po chvíli … dřevěná truhlice s prasklým víkem. Asi tušíte, co bylo uvnitř. Hned jsem zavolal Policii ČR, sanitku EMERGENCY, kamarádovi na MěÚ a manželce do ČSOB. Přijela také TV VYSOČINA. Závěrem doufám, že dostanu 10 procent odměny, což by mělo být kolem 12,25 milionu Kč. Pokud by mi někdo chtěl napsat, můžete – můj e-mail je: boza.otoup@gmail.com. 
 
Úkoly: 
1. Opiš text. 
2. Změň druh písma (font) na Tahoma. 
3. Změň velikost písma na 14. 
4. Všechny názvy, které jsou psané velkým písmem (např. TV VYSOČINA) uprav na: tučné, modré, podtržené. 
5. Zkratky - MěÚ, ČSOB, ČR, Kč - uprav na tučné a zelené. 
6. Všechna čísla v odstavci - červeně. 
7. Jména (člověk, pes) uprav na – tučné, kurzíva. 
8. Názvy Žďár nad Sázavou, Pilák, Sázava – podtržené. 
9. Mailovou adresu uprav na: tučné, červené, podtržené. 
10. Pod text vlož obrázek truhlice s pokladem (obrázek najdi na Internetu).
Výsledek své práce si můžeš zkontrolovat zde. https://www.4zszdar.cz/res/file/informatika/word---cv01--pro-5---vysledek.jpg
 
Čj - otevři si učebnici na straně 98 a pracuj se cvičením 2. Do sešitu napiš doplněné věty a ústne si pak věty přeříkej ve 2. osobě jednotného čísla... Kdyby sis nečistil/a zuby...
V PS jdi na str. 14 a pracuj se cvičením 2, 3, 7. Kontrolu proveď v klíči sešitu.
 
M - otevři PS na str. 21 a dokonči stránku. Pro kontrolu vkládám dokument. PS-21-3-5.docx (240611)
Rozšiřující učivo necháváme být. 
V PS na str. 23 vypočítej ještě cvičení 1 - 4. Kontrola PS-23-1-4.docx (324297)
 
Pč - Vezmi papír a podle návodu se pokus poskládat nafukovací "balonek".
 
Úterý 14. 4.

Čj - zkusíš dnes určovat mluvnické kategorie sloves - tedy osobu, číslo, čas a přidáme i způsob. Zopakujeme si:

Oznamovací - oznamuje, co se děje, dělo nebo dít bude.

Rozkazovací - vyjadřuje přání, rozkaz, výzvu nebo zákaz. Nevyjadřuje čas, tedy ho ani neurčujeme! Tvoříš ho jen v 2. osobě jed. čísla a 1. a 2. osobě množného čísla.

Podmiňovací - vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit. Mají tvar složený z příčestí minulého a slovesa být ( šel bych). Neurčujeme čas! Tedy například:

Bude číst - 3. os., č. jed., čas bud., zp. ozn.

Psali bychom -  1. os., č. mn., zp. pod.

Utíkej - 2. os., č, jed., zp. rozk.

Přikládám ti sem procvičování, do sešitu si zapiš vytvořená slova a pak si zkontroluj v druhém dokumentu, zda máš vše správně.

mluvnické kategorie cvičení.docx (16485)

mluvnické kategorie kontrola.docx (17921)

Do sešitu dále skloňuj sloveso pískat v čase přítomném a sloveso snídat v podmiňovacím způsobu. 

M - nejdříve si procvič násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a  1 000 na stránkách https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php. Tam si zadej 1. stupeň/matematika/5. ročník/desetinná čísla/násobení a dělení 10, 100, 1 000. Pak procvičuj násobení a dělení velkých čísel: Kontrolu proveď na kalkulačce.

48 528 123 : 61 = 

4 776 546 838 : 38 =

256 587 x 358 =

3 506 981 x 139 =

Vl -  Zlínský kraj, pročti si na str. 22, 23. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 17/1, 2. Vkládám pro kontrolu obrázek. Zlínský.docx (589748) A video o kraji: 

https://www.youtube.com/watch?v=pBBxTgA1KXI

Vv - předpokládám, že obrázek z minulého týdne nemáš dodělaný, proto pokračuj https://vytvarne-namety.cz/index.php/103-pismo/1019-klaun-a-pismo

_______________________________________________________________________________________
Vítám vás v dalším týdnu, děti. Tento bude krátký, protože vás od čtvrtka čekají zasloužené prázdniny.
 
Středa 8. 4.
Vkládám sem zadání v programu Malováni pro informatiku tohoto a příštího týdne.
 
Čj - dnes budeš pracovat v PS a čeká tě celkové opakování kapitoly slovesa. Začni postupně plnit úkoly ze strany 13/1 a, úkoly b a c do sešitu a kontrolu si proveď v klíči sešitu. Pokračuj pak na straně 14/4 a ve cvičení 5 zkus vytvořit větu, ve které použiješ přítomný, minulý i budoucí čas.
 
M - procvičuj násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a  1 000 na stránkách https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php. Tam si zadej 1. stupeň/matematika/5. ročník/desetinná čísla/násobení a dělení 10, 100, 1 000.
 
Pč - určitě teď v čase Velikonoc budeš mamce pomáhat s přípravou svátečního pohoštění, pečením, sváteční výzdobou, barvením a zdobením vajec. Vyfoť si na mobil svůj díl práce a pomoci a až se uvidíme, ukážeš mi :-). Pokud letos rušíte Velikonoce, připrav si třeba svačinku, hezky nazdob...zkrátka téma dnešních pracovek je estetika, stolování. :-)
 
A teď už si užívej volno. Přeji krásné jarní svátky a v úterý 14. 4. zase tady. :-)
 
 
 
 
Úterý 7. 4.
Čj - Dnes se podíváme na slovesa v podmiňovacím způsobu. Také jsme probírali ve 4. třídě, jsou trošku obtížnější na vysvětlení na dálku, proto se k nim společně vrátíme a procvičíme, až se sejdeme ve škole. Ale dnes si pročti v učebnici na straně 97 pravidlo - žlutý rámeček a připomeň si pravopis slov bych, abych, kdybych, bys, abys, kdybys, byste, abyste, kdybyste... V modrém rámečku si pak přečteš, které dva typy podmiňovacího způsobu rozeznáváme. A v posledním rámečku máš přehled skloňování. Projdi si a dávej pozor... u zvratných sloves 2. osoba ses, sis, učil by ses, najedl by ses, hrál by sis, umyl by sis...1. osoba mn. čísla nikdy ne by jsme, ale bychom...šli bychom, volali bychom, vezli bychom...2. osoba mn. čísla ne by jste ale byste...šli byste, volali byste, vezli byste... Zkus si v PS na str. 13/1, 2 a zkontroluj v klíči.
 
M - procvičujeme násobení desetinných čísel v početníku na str. 27, udělej celou stranu a zkontroluj si zde pocetnik-27.docx (331608)
Potom si pusť video č. 3 v Matýskově matematice, kde se dozvíš, jak postupovat při dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000. 
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-21/ Hned si vyzkoušej v PS na str. 21/1, 2 a zde si zkontoluj PS-21-1-2.docx (346179).
 
Vl -  Moravskoslezský kraj, pročti si na str. 20, 21. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 16/1, 2. Vkládám pro kontrolu obrázek. PS Moravskoslezský.docx (926768)
A jako vždy video :-).
 
 
Pondělí 6. 4.
Čj -  Pokračujeme v práci se slovesy v rozkazovacím způsobu. Vezmi si učebnici na straně 96 a pročti si cvičení 4. V úryvku je popsáno stolování mimozemšťana Paviána. Tvůj úkol je, vymyslet a do sešitu napsat několik rozkazovacích vět, které budou Paviána nabádat ke slušnému stolování. Např: Nemluv s plnými ústy! Pak si na internetu vyhledej slova ze cvičení 4a a pročti si, co znamenají. Zakonči přepisem cvičení 5 do sešitu.
 
M - tento týden budeš hlavně procvičovat probrané učivo. Procvičuj sčítání a odčítání desetinných čísel v početníku na straně 26/3. a 4. sloupec. Kontrolu máš zde početník str. 25, 26.docx (340 kB). V PS na straně 19 dokonči úkoly 4, 5, 6 - kontrola PS-19-4-6.docx (286880)
 
Př - Kožní soustava. Nalistuješ v učebnici na str. 61. Pročti si a pak se podívej na video https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE. Sice je to video pro starší děti, ale je hezky zpracované a srozumitelné. 
Vlep si pak do sešitu následující zápis a vypracuj úkol :-) Kožní soustava.docx (124271)
 
Protože se blíží Velikonoce, pročti si informace, které se jich týkají.
Zaroveň se můžeš podívat na krátké video.
____________________________________________________________________________________
Pokud se už pohybujete na zlatkyp třídních stránkách, vidíte, že v odpoledních hodinách v úvodu máte rozvrh hodin a práci na další den.  V záložce "události" najdete všechny předchozí dny a informace.
 
MOC vám děkuji za mailíky a odeslané práce. Vydržte, to dáme. :-)
 
Milé děti, 
vítám vás v dalším školním týdnu. V první řadě vám musím sdělit, že na těchto stránkách došlo k vyčerpání přenosových dat. Chtěla jsem situaci vyřešit přikoupením dat, ale licence by stála mnoho mnoho peněz. Po x letech tedy měním webovky. Přecházím na třídní stránky, které jsou vytvořeny přímo pro učitele a přenos dat je neomezený. Zde je odkaz  https://zlatkyp.tridnistranky.cz/uvod/. Stejně jako vy se v nich teprve učím pohybovat a orientovat, ale to dáme. Pondělí 30. 3., i další dny,  budete mít tady i na stránkách nových. Koukněte, uvidíte. :-)
 
Poslední pracovní den, přeji vám tedy hezký víkend a zase v pondělí :-).
Pátek 3. 4.
Čj - sloh Vezmi si pracovní sešit Slohová výchova (doufám, že všichni máte u sebe). Otevři ho na straně 29, kde najdeš vypravování sci-fi příběhu. Pročti si, co vlastně sci-fi žánr znamená a pak začni číst příběh. Pracuj dnes na stranách 29 a 30. Hlavním hrdinou je chlapec, který tráví čas na S.T.Y.3 letem za Novým světem. Přemýšlej, rozvíjej fantazii...jak to celé mohlo být... Dokončíme příští týden.
 

M - geometrie Dnes opět opakujeme, co už znáš. Vezmi si pracovní sešit na straně 34, kde najdeš kapitolu "trojúhelníky". Měli byste zvládnout samostatně, pro kontrolu přikládám vypracovanou stranku. PS-G-34.docx (527736)

 

Vl - Olomoucký kraj, pročti si na str. 18, 19. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 15/1, 2, 3. Vkládám pro kontrolu obrázek. Oloumoucký str.15.docx (1038753)

A jako vždy i výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=zfaHEvt2nWs

 

Hv - tak nejdříve trošku pohybu :-)

https://www.youtube.com/watch?v=Xq_UBtjmjb0

Hra na tělo...jiná písnička, dvě verze obtížnosti. Zkus jednoduchou :-)

https://www.youtube.com/watch?v=DBaoB9vgymk

Posílám jednu milou skladbu...https://www.youtube.com/watch?v=Ic4yWW-fRPM

a naopak pošli mi mailem svoji oblíbenou písničku. :-) (zkopíruješ do mailu odkaz z youtube - víš, že tím vším zároveň trénuješ informatiku? :-))

 
Čtvrtek 2. 4. 

Čj - včera jsme začali pracovat se slovesy v rozkazovacím způsobu, dnes budeme pokračovat. Vezmi si opět PS na straně 12 a samostatně udělej cvičení 2, 3 - kontrolu opět proveď v klíči učebnice. Ve cvičení 4 vymysli, namaluj a popiš svoji vlastní zákazovou nebo příkazovou značku.

Pak popros někoho z rodičů, aby ti nadiktoval diktát, který najdeš v PS na straně 14/6. Vlnovkou v něm podtrhni slovesa. Popros o kontrolu a počet  chyb pak napiš pod svůj text. :-)

M - vezmi si početník a procvičuj sčítání a odčítání desetinných čísel, počítej sloupce 1 a 2 na straně 26. Kontrolu máš zde: početník str. 25, 26.docx (348151)Další kapitolou bude násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1 000. V učebnici na str. 25 si projdi zelený rámeček, pravidllo a pak se podívej na výukové video č. 1 z Matýskovy matematiky.

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-21/

Vyzkoušej si hned v pracovním sešitě na straně 19 v úlohách 1, 2, 3 - kontrola zde. PS-19-1-3.docx (341429)

Př - platí i pro děti z 5. A (mail.adresa skola.zlatkapop@seznam.cz) Dáme malý test. Řádně si pročti Oběhovou soustavu v sešitě a vypracuj testík. Ten mi odešli na mail.

Test oběhová soustava.docx (23804)

Pak si vezmi PS a na str. 33 vypracuj cv. 10, 11.

Čtení Příští den si Gorila vymyslela.docx (43632)

Přečti si příběh a vypracuj si pro kontrolu otázky za textem. Nemusíš odesílat.

 

Středa 1. 4.

Přeji krásný aprílový den, děti :-).

Inf -  spusť si program Psaní na stroji. Volně polož prsty na klávesnici, levý ukazovák je na písmenku f, levý prostředník na d, pravý ukazovák na j, pravý prostředník na k. Palce máš nad mezerníkem nebo volně na mezerníku, mezerník ovládáš levým palcem. Pod ukazováčky cítíš zarážky písmenek f a j, podle nich se pak orientuješ při pohybu na klávesnici. Procvič prsty - zopakuj si 1. a 2. lekci, každou 1x a jdeme na lekci č. 3. Písmena g, h, t, z píší ukazováčky. Střídáš ruce podle zadání v lekci. Ruce jsou volné - žádná křeč :-) a po každém úderu se vrátíš do výchozí polohy prstů. Ve 4. lekci stále pracují ukazováčky - v, m, b, n. Trénuj dokud nebude 100%.

Čj - rozkazovací způsob. Také už znáš, připomeň si pročtením žlutého rámečku v učebnici na straně 95 a najdi ve větách cv. 1 slovesa v rozkazovacím způsobu. Na fólii nebo ústně si pak udělej cvičení 2 a jdeme pokračovat do PS str. 12/1 a, b, c - vypracuj a kontrolu proveď v klíči sešitu.

M - Pracuj v PS na str. 17, výsledky pro kontrolu dokládám. M-PS-17.docx (553659)

Testík uč. str. 24/2 zapiš do sešitu písemně, spočítej. Výsledky přepiš do mailu, případně do Wordu a odešli mi na mail nejpozději do pátku.

Pč - pokračování včerejší Vv :-) 

https://vytvarne-namety.cz/index.php/98-svatky-a-tradice/velikonoce/1023-kuratka-nitena-grafika

 
Úterý 31. 3.
Čj - Dnes dokončíme kapitolu - oznamovací způsob, minulý čas. Otevři učebnici na straně 94 a na fólii doplň z nabídky slova ve správném tvaru. Nezapomeň, že vypráví Lenka. V PS pak pokračujeme na str. 11/3 + 3a, napiš věty v minulém čase. Zkontroluji si, až se potkáme. 
 
M - Pokračujeme sčítáním a odčítáním desetinných míst. Pozorně si pročti pravidlo v zeleném rámečku a projdi si ukázkové příklady. V praxi si pak hned vyzkoušej...nezapomeň, že pod sebou musíš mít stejné řády čísel a desetinná čárka je pod desetinnou čárkou. Pokud ti bude na místě desetin, setin...chybět číslo, můžeš si dopsat nulu. Pak pokračuješ stejným způsobem, který znáš. 
V učebnici pracujeme na str. 24/1 počítej na fólii a pak do sešitu cvičení 3, 4. Výsledky pro kontrolu máš zde. M 24-1-3-3.docx (12887)
 
Vl - máme tady malinkou reklamaci od holek...prý jsme nestihli dobrat Ústecký kraj. Tak pro jistotu, vrať se ve vlastivědě na str. 10, 11. Vím jistě, že jsme si pročítali před prázdninami, ale projdi si raději ještě jednou. Pokud nemáš, vypracuj do sešitu myšlenkovou mapu a pracuj pak v pracovním sešitě na str. 11. Řešení máš zde ustecky str.11.docx (1020419)
A zároveň jako vždy i dokument o kraji:
V pátek bude testík - Liberecký, Královéhradecký
 
Vv a Pč - dávám ti odkaz na jarní obrázek. Zkus alespoň jedno kuřátko v rámci výtvarky a zítřejších pracovních činností :-). Potřebuješ kružítko, dírky si uděláš. 
https://vytvarne-namety.cz/index.php/98-svatky-a-tradice/velikonoce/1023-kuratka-nitena-grafika
 
Pondělí 30. 3.
Čj - začneme opáčkem,  https://cestina.diktaty.cz/, vyjmenovaná slova, souhrnná cvičení, dej cvičení 2 - Orloj odbil půlnoc a odešli mi na skola.zlatkapop@seznam.cz. 
Achychom mohli skloňovat slovesa v minulém čase, musíme si připomenout shodu přísudku s podmětem. 
Vzpomeň si... Kuře pípalo/kuřata pípala - střední rod, koncovka lo/la. 
Růže rozkvetla/růže rozkvetly - rod ženský (ty růže) koncovky la/ly.
Pozor u mužského rodu!!!
Kominík šel/kominíci šli (ti kominíci) koncovka l/li  rod mužský životný.
Stroj klapal/stroje klapaly (ty stroje), koncovka l/ly rod mužský neživotný.
Pokud je podmět nevyjádřený, píšeme měkké i. My jsme spali, oni běželi, vy jste kreslili.
Do sešitu vyskloňuj sloveso "naslouchat" v minulém čase.
V PS pak pracuj na straně 11/1 a, b, c, d, a cvičení 2. Kontroluj v klíči sešitu.
 
M - vypracuj v PS str. 16. Kontolu máš zde. M-PS-16.docx (554786)
 
Př -  Vylučovací soustava. Vylučovací soustava.docx (111250)
Pokud máš možnost tisku, tento dokument si vlep do sešitu, pročti si řádně a vypracuj úkoly. Pokud nemůžeš tisknout, opiš, obrázky dodám, až se sejdeme ve škole.
 
Čtení -  Dnes malinko strašidelný příběh, přečti, vypracuj pětilístek a pošli mi.
Úryvek je z knihy: BŘEZINOVÁ, Ivona, ed. Noční můry nespí. V Praze: XYZ, 2011. ISBN 978-80-7388-481-9.
 
______________________________________________________________________________
Pátek :-). 
Doufám, že je vše jasné, srozumitelné, pokud ne, můžete mi napsat na mail, případně zprovozňuji Skype, kde mě dohledáte jako zlatus1970, komunikace je možná i tam. 
Ráda bych vám poděkovala,  situace není vůbec jednoduchá, děkuji vám všem - děti, které jste mi včera posílaly testy a přišlo mi mnoho milých slov...také už se na vás moc těším :-)...a rodiče, moc si vážím Vaší pomoci. 
Známky z testu si zapíšeme po návratu do školy, dopadl moc dobře. Někteří, doufám, dodají do konce týdne.
_________________________________________________________________________________

Informace k matematické třídě pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k současné situaci nebude možné provést přijímací zkoušky v termínu, který byl původně určen. Přesto bude ve školním roce 2020/2021 v 6. ročníku MATEMATICKÁ TŘÍDA otevřena .
Při rozhodování o přijetí do matematické třídy bude rozhodujícím kritériem prospěch žáků v 1. pololetí 5. ročníku.
Přihlásit se do ní mohou žáci 5. ročníku základních škol. Přihlášku ke studiu naleznete na našich webových stránkách v sekci Rodiče – matematická třída.
Přihlášky prosím vyplňte a zašlete na e-mail kocianova@4zszdar.cz do 22.4. 2020. 

Na tento váš e-mail vám bude do 30.4. 2020 zasláno vyrozumění o přijetí/nepřijetí do matematické třídy.
Žáci, kteří své přihlášky již odevzdali do kanceláře školy v papírové podobě, budou vyrozuměni telefonicky.

____________________________________________________________________________________
Pátek 27. 3. 
Čj -  uč. str. 100/1, 4 - minulý týden jste s tímto textem pracovali a měli jste si připravit podle bodů cv. 100/3 vyprávění. Piš do PS str. 15 - osnova bude mít 3 body, text tedy 3 odstavce. Dávej pozor, aby se ti v textu neustále neopakovala slova...například "to" nebo "jsem". Pročtu si, až se vrátíme do školy.
 
M - geometrie. Opakovačka - narýsuj obdélník ABCD o délce stran |AB|=6 cm, |AD|= 4 cm. Vypočítej obvod a obsah obdélníku. Vzorec, výpočet, odpověď. Dále vyznač úhlopříčky a průsečík označ bodem S.
 
Vl - Pardubický kraj, pročti si. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 14/1, 2, 3. Vkládám pro kontrolu obrázek. Pardubický PS.docx (756358)
K dispozici máš opět krátká videa o kraji. 
 
Hv - určitě se ti stýská po hře na tělo...tak do toho :-)
Poslechli jste si skladbu Pro Elišku...od? Zjisti, jak je skladba stará a zároveň si pročti základní informace o jejím autorovi.
Hádej hudbu z večerníčků:
 
Čtvrtek 26. 3.
Čj - do sešitu skloňuj v budoucím čase sloveso "psát" v jednoduchém a složeném tvaru. 
Pokračujeme časem minulým. Otevři si učebnici na straně 93 a nejprve si pročti obě pravidla ve žlutém rámečku. Pak si pročti cvičení 1 a najdi malinký kousek textu, který není psán v minulém čase. Na fólii si podtrhni všechna slovesa v minulém čase. V PS na str. 11 pak doplň chybějící písmenka ve cvičení 1 a proveď kontrolu v klíči sešitu.
 
M - budeme sčítat a odčítat desetinná čísla. V PS opět str. 15 a pokračuješ cvičením 7, 8, 9. Kontrolu si provedeš zde PS str. 15.docx (347,1 kB). Strana 15/8, 9, 10 - trénuj a kontroluj správnost PS-16-8-10.docx (177,7 kB). Když budeš mít ještě chuť a čas, zaokrouhluj na stejné webové stránce jako včera.
 
Př - Vylučovací soustava uč. str. 57, pročti si a pak si pusť https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg
 
Doplň pětilístek a pošli mi na mail. V příloze máš návod, připomínku, jak na něj. Linky musíš smazat a pak psát :-).
 
Středa 25. 3.
Inf - spusť si program Psaní na stroji. Volně polož prsty na klávesnici, levý ukazovák je na písmenku f, levý prostředník na d, pravý ukazovák na j, pravý prostředník na k. Palce máš nad mezerníkem nebo volně na mezerníku, mezerník ovládáš levým palcem. Pod ukazováčky cítíš zarážky písmenek f a j, podle nich se pak orientuješ při pohybu na klávesnici. První a druhá lekce tě také učí základnímu postavení prstů na klávesnici. Podle zadání začni psát...f, mezerník, j, mezerník, d, mezerník, k mezerník... Zvládneš dnes i druhou lekci, kdy budeš trénovat písmena s - prostředník, a - malíček, l - prostředník, ů -  malíček. Po ukončení cvičení se ti vždy objeví hodnocení v procentech, rychlost, přesnost. Trénuj tak dlouho, dokud nebude přesnost 100%.
 
Čj - učebnice str. 91/6, dnes budeš pracovat s textem do sešitu. Cvičení přepiš do sešitu, doplň chybějící písmenka. Pak pokračuj 6 a, do sešitu roztřídíš přídavná jména do tří sloupců podle jejich druhu, tedy tvrdá, měkká a přivlastňovací. Pak pokračuješ 6 c - zopakuješ si pravidlo ze strany 86 a roztřídíš do sešitu slovesa na jednoduché a složené tvary. Zkontoluješ si v přiloženém souboru. kontola Čj 91-6.docx (17,8 kB)
 
M - vezmi si PS na str. 15 a pracuj na cvičení 1, 2, 3, 4, 5, zkontroluj podle přiloženého obrázku. PS str. 15.docx (355418)
Pokud ti zbude čas a místo u počítače - jdi na https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla, téma zaokrouhlování, dej rozhodovačku a kliknutím označuj správné výsledky. Pozor, jsou tam chytáky.
 

Pč - OBRÁZKY Z „ KUCHYNĚ“

Pomůcky:

  • tvrdý papír – zvol si velikost obrázku
  • lepidlo
  • co najdeš mamince v kuchyni - semínka, zrní, koření, drobné těstoviny, mák…
  • pravítko, tužka, nůžky
  • Postup: - nejdříve si zvol, zda chceš vyrobit obrázek obdélníkový, kruhový či oválný - pomocí pravítka a tužky narýsuj na papír pravidelné tvary - rozhodni se, jak budeš střídat semínka při lepení - nanes menší plochu lepidla a syp semínka - snaž se o vhodnou barevnost - po dokončení práce přilož na povrch čistý papír a rukou přitlač - po zaschnutí papír zvedni, semínka špatně nalepená opadají.
Úterý 24. 3. 
Čj - jdi na web https://cestina.diktaty.cz/, 6 - Psaní i,í/y, ý v koncovkách, klikni a zadej - přídavných jmen/souhrnná cvičení/cvičení 1 - Malí lvi jsou hraví... Vyplň a odešli mi na mail. Cvičení je trošku těžší, pracuj v klidu, pomalu a pamatuj na pravidla :-) (mladí, mladý, matčiny, matčini). 
V učebnici pak ústně udělej cvičení 90/3...tedy např. v první větě "bude psát" zaměníš za "napíše". Na str. 91/5 pracuj podle zadání, napiš si do sešitu. 
 
M - jak jsem slíbila, budeme dneska sčítat a odčítat desetinná čísla. Koukni se na výukové video https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-20/, opět Matýskova matematika, najeď si na video č. 5 a pozorně poslouchej. Přejdi do učebnice na stranu 23 a přečti si pravidlo. Spočítej cvičení 1 a 5 a pak v početníku str. 25/první sloupec. Zároveň ti sem vkládám str. 25 a 26, které budeš používat ke kontrole práce v početníku. Ale opravdu ke kontrole. :-)
 
Vl - vkládám ti sem malý test. Otevři si ho doma na svém počítači a do mého textu pokračuj psaním svého. Pak soubor ulož a odešli na můj mail. Maly test.docx (99,5 kB)
 
Vv - stejně jako minulý týden :-), papír fix a kreslíme
 
Pondělí 23. 3.
Čj -Tento týden se budeme věnovat budoucímu času. Vezmi učebnici na straně 90, pročti si žluté pravidlo. Určitě si vzpomeneš, že i budoucí čas jsme probírali ve 4. třídě. 
Budoucí čas můžeme vyjádřit tvarem jednoduchým -  zavolám, postavím, zatelefonuji, zakřičím, učešu...nebo tvarem složeným - budu volat, budu stavět, budu telefonovat, budu křičet, budu česat....v infinitivu jde o slovesa volat, stavět, telefonovat, křičet, česat.
Určitě si vzpomínáš :-).
Procvič si toto v PS na str. 10/1, 2, 3 a proveď si kontrolu v klíči sešitu.
 
M - zkusíme zaokrouhlovat desetinná čísla. Pusť si výkladové video https://www.youtube.com/watch?v=Nh6oT3X9b1w.
Vyzkoušej si zaokrouhlování v učebnici na str. 22/1, 2, 3 a 4 na fólii. Vše si vysvětlíme, až se potkáme. Zítra začneme desetinná čísla sčítat. :-)
 
- Trávicí soustava uč. str. 56, pročti si. O zubech si více povíme, až se sejdeme ve škole. V pracovním sešitě si udělej křížovku na straně 33/9 - použij klidně učebnici, pokud si ještě všechny orgány trávicí soustavy nepamatuješ. A pokračuj i cvičením 10.
Zásady zdravé výživy, text vlep do sešitu nebo opiš. 
 
Nemusíš si tisknout, otevři dokument, pročti si a zkontroluj svoji pozornost v testu. 
_____________________________________________________________________________________
Děti, dávejte pozor na datum. Vkládám sem pomalu zadání na celý týden, pracujte vždy pouze v aktuálním dni. Následující dny jsou má pracovní verze, kterou stále upravuji.
 
Vážení rodiče, do této složky budu vkládat pracovní listy a úkoly pro děti. Založila jsem pro toto období mailovou adresu skola.zlatkapop@seznam.cz. Tam mi děti budou odesílat vypracované úkoly (vše bude v instrukcích), případně se zde se mnou mohou spojit. Pojedeme denně dle rozvrhu, sledujte instrukce ostatních vyučujících. 
 
Ostatní předměty - na stránkách školy https://www.4zszdar.cz/ v horní liště odkaz ŽÁK/domácí výuka 1. stupeň/tam si najedete na jméno svého dalšího učitele (Aj, Inf, Tv) a budete postupovat podle jejich zadání.
 
20. 3.
Čj - uč. str. 100/1, 4 pracuj s textem.
Do příštího týdne - 100/3 popřemýšlej a připrav si podle bodů vyprávění. To si napíšeš do PS str. 15 - osnova bude mít 3 body, text tedy 3 odstavce. Dávej pozor, aby se ti v textu neustále neopakovala slova...například to nebo jsem. Toto zadání je na tento a příští sloh, tedy pátek 20. 3 a pátek 27. 3.
 
M - Trošku jsme v geometrii předběhli čas, tak si tedy zopakuj rýsování šestiúhelníku. Najdeš ho v učebnici na str. 54 a do sešitu udělej 54/1, 3, 55/5, 6.
 
Vl - učebnice str. 14, 15 - Královéhradecký kraj, pročti si. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 13/1, 2, 3. K dispozici máš i krátké video o kraji.
V úterý ti k vlastivědě vložím malinký testík na práci s mapou k prvním třem probraným krajům.
 
Hv https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk - rytmika, popros mamku, aby ti půjčila 2 hrnce, které použiješ jako bubny a také budeš potřebovat vařečku. Na chvíli se staň bubeníkem :-). A s citem, ať nic neponičíš :-).
Zjisti na internetu kdo byl Elvis Presley a jaký hudební styl ho proslavil. Poslechni si:
Zazpívej si - zde máš text i melodii.
 
19. 3. čtvrtek
Čj - jdi na web https://cestina.diktaty.cz/. Zadej si vyjmenovaná slova/ souhrnné cvičení/ cvičení 01. Vypň cvičení 1 a odešli mi na výše uvedený mail (Krýša a Radek - ne můj soukromý), v dolní liště zelené okénko - odeslat výsledek e-mailem. 
Do ŽK si pak zapiš známku. Úspěšnost 100% - 90% je 1, 89% - 75% je 2, 74%  - 50% je 3...tu snad nikdo mít nebudete :-).
Pak pokračuješ v PS na str. 9 a doděláš celou stránku. Stále nezapomínáš na to, že ve slovesech přítomného času píšeš měkké i/í. Když ti zbude chvilenka (a tady už práce není povinná), vezmi učebnici na str. 89/6, pročti a popřemýšlej, co by pranostiky mohly znamenat. Nejvíce trpěliví z vás, si pak v kalendáři vyhledají data, ke kterým se pranostiky váží. :-).
 
M - Vezmi početník na str. 14 a vyděl 2 příklady ve sloupci. Výsledky si zkontroluj na kalkulačce. Na ní ti vyjde desetinné číslo, celé budeš mít stejné a desetiny, setiny za desetinnou čárkou jsou pak tvůj zbytek (zbytek bude jiný než desetinné číslo). Orientuj se tedy celým číslem. 
Dále budeme pracovat v učebnici na straně 21, porovnávání desetinných čísel. Projdi si zelený rámeček - nejméně 3x!! :-) Pravidla porovnávání jsou stále stejná. Na fólii udělej cvičení 1, 3, 4, do sešitu cvičení 5.
 
Pokud máš možnost tisku, tento dokument si vlep do sešitu, pročti si řádně a vypracuj úkoly. Pokud nemůžeš tisknout, opiš, obrázky dodám, až se sejdeme ve škole.
 
Nemusíš si tisknout, otevři dokument, pročti si a zkontroluj svoji pozornost v testu. Nemusíš mi odesílat.
 
18. 3. středa
Inf - Najdi si na internetu adresu www.onlinecviceni.cz - 1. stupeň - ČESKÝ JAZYK - 4. ročník - určování slovních druhů,
MATEMATIKA - 4. ročník - zaokrouhlování a procvič si.
Určitě vše zvládneš, je to opakování ze 4. ročníku.
 
Možná, že v době, kdy nesmíš chodit do školy, budeš více času trávit u PC. Je potřeba vědět, jak se chránit před určitými hrozbami, souvisejícími s internetem. Proto doporučuji - vyhledej si stránky www.bezpecnyinernet.cz.
Na zelené kartičce si prostuduj Jak bezpečně procházet web a Na co si dát pozor při online komunikaci a vyzkoušej si test, zda sis vše dobře zapamatoval(a). 
Na červené kartičce si prostuduj Dodržuj desatero bezpečného internetu a vyzkoušej si test, také si prohlédni Komiksové příběhy.
Úkol na příští týden!

Začneme se učit psát všemi deseti. Program si stáhneš na adrese https://www.slunecnice.cz/sw/rapid-typing-tutor/, uložený soubor spustíš a provedeš běžnou instalaci. POZOR! Neinstaluj program Seznam Lištička v úvodu instalačního procesu. Po nainstalování si při prvním spuštění v menu nastav češtinu. Podle návodu pak cvič psaní všemi deseti. Můžeš hned, můžeš, když budeš mít čas, ale musíš od příští středy. Nejpozději v polovině dubna bychom měli psaní deseti zvládat.

Čj - Včera jste do sešitu přepsali text 88/2, otevři sešit a pokračuj podle zadání 88/2c. 
Dále budeme pracovat v PS na str. 9. Pročti si úkol 1 a podtrhni slovesa v přítomném čase. Nezapomeň, že slovesa podtrháváme vlnovkou. Dále pokračuj úkoly a, b, c - k vyhledávání použij internet a kontrolu pak proveď v klíči. Ve cvičení 2 doplň i/í a nezapomeň na pravidlo psaní sloves v přítomném čase.
 
M - Pokračujeme desetinnými čísly. V PS jdi na str. 10/5, 6 vypracuj, vyznač. To samé si ještě procvič v učebnici na fólii 20/4, 5.
V PS pokračuj na straně 11/7, 8, 9, 10, 11, 12. Popros mamku nebo taťku, aby ti cvičení zkontrolovali.
 
 
17. 3. úterý
Čj - v PS str. 8 - slovesný způsob, vypracuj cvičení 1 i s tabulkou a cvičení 2, také celé. Kontrolu si proveď samostatně v klíči na konci sešitu.
A jdeme na oznamovací způsob - oznamuje děj, který probíhá, proběhl nebo probíhat bude. PAMATUJ!! U  sloves v přítomném čase píšeme vždy měkké i/í. Projdi si v učebnici str. 88/1. Cvičení 2 přepiš do školního sešitu, a,b c budeme dělat zítra.
 
M - desetinná čísla. Nejdříve si pozorně poslechni výklad v následujícím odkazu. Video je z Matýskovy matemetiky, tu sice nemáš, ale důležité je pochopit, oč se jedná.
Ve své učebnici na str. 20 si projdi zelený rámeček a zkus přečíst čísla ve cvičení 1. Do sešitu pak pokračuj str. 20/2, 3.
PS str. 10/2, 3, 4.
 
Vl - učebnice str. 12, 13 - Liberecký kraj, pročti si. Do sešitu vypracuj myšlenkovou mapu stejně, jako jsme společně dělali u ostatních krajů. V PS pak str. 12/ 1, 2, 3. K dispozici máš i krátká videa o kraji. Ta nejsou povinná :-).
 
Vv - dávám odkaz na youtube. Najdi doma papír, fix, přeskoč reklamu a zkus se inspirovat kresbou "pandacorn".
 
Tak zase zítra :-).
 
16. 3. pondělí
Čj - hned si vyzkoušíme, jak mailové spojení funguje :-).
Jdi na stránky https://www.kaminet.cz/, zadej čeština/ pravopis/ pravidla a testy/sloupec vpravo nabízí přídavná jména - zadej nejdříve přivlastňovací, vyplň jedno cvičení a odešli mi a potom souhrnné opakování/vyplň jedno cvičení a odešli mi na mail - komu - můj mail, odesílatel jsi ty :-). 
 
M - zopakuj si písemné násobení a zkontroluj výsledky na kalkulačce, nemusíš mi posílat :-)
 
- trávicí soustava, trošku si odpočiň u krátkého filmu, případně u filmu delšího
Pak si pročti v učebnici str. 55.
 
Čt
Nemusíš si tisknout, otevři dokument, pročti si a zkontroluj svoji pozornost v testu. Nemusíš mi odesílat.
 
Vidím, že už pracujete, jste šikulky!!!