18. 10.

Čj, procvičování pravopisu str. 9/2

- malý test z vlastivědy v pondělí 22. 10. - Keltové, Slované

17. 10.

Čj, uč. str. 24/4 do sešitu.

15. 10.

Na středu M, uč. str. 33/5, první řádek do sešitu.

11. 10.

Procvičování pravopisu, str. 8 celá.

10. 10.

Písemné dělení, příklady mají děti v sešitě.

9. 10.

Písemné dělení, příklady mají děti v sešitě.

8. 10.

- oprava cvičení z Čj

- M, uč. str. 20/32, do sešitu pouze výsledky

2. 10.

M, uč. str. 19/14 do sešitu

1. 10.

M - PL, dělení se zbytkem

Aj p. uč. Tomková kopie str. 20/2

25. 9.

M - DÚ v sešitu.

20. 9.

Procvičování pravopisu, str. 3/ dva sloupce.

18. 9.

Udělat opravy v sešitu Čj.

Procvičování pravopisu, str. 4/1.

17. 9.

Aj, p. uč. Tomková, PS str.6/2.

Čj, uč. str.7/13 - opsat do sešitu.

13. 9.

Čj, PS str. 4/8 a, b.

12. 9.

PL - sčítání, odčítání, jeden sloupec.

11. 9.

M, uč. str. 7/32.

Aj, p. uč Tomková, naučit se báseň, prac. sešit str. 5.

5. 9.

Prosím o 50 Kč do Pč, děti budou vyrábět záložku, 140 Kč na divadelní předplatné. Půjdeme v každém pololetí na jedno představení. Dále 230 Kč na exkurzi do pravěké vesnice. Celkem tedy 420 Kč. 
50 Kč nejdéle v pondělí, zbytek stačí do 20. 9.
 

3. 9.

DÚ pro rodiče - pročíst a podepsat první stranu ŽK - školní řád, podepsat pravidla pro návštěvníky školy na str. 34 a poučení o bezpečnosti žáků, vyplnit údaje na straně 1. 

6. 9.

Vlastivěda - na stránkách https://www.keltsky-horoskop.cz/keltove/keltove-historie/ zjisti, jaké znamení jsi v keltském horoskopu. Vytiskni a vlep na prvni stránku v sešitu vlastivědy.