11. 12.

Čj, uč. str. 47/3 - do sešitu

5. 12.

M, str. 14/21 - 3 sloupečky do sešitu

4. 12.

Čj, uč. str. 41/6 do sešitu

3. 12.

M, uč. str. 11/14 - 3 sloupečky do sešitu

28. 11.

M, uč. str. 5/16 poslední tři sloupečky

Na zítřejší čtení donést knížku, kterou děti právě čtou.

27. 11.

Čj, uč. str. 38/6 do sešitu

22. 11.

Oprava cvičení v sešitu Čj.

21. 11.

Čj, procvičování pravopisu str. 24, 25 - dva sloupce

20. 11.

Čj, procvičování pravopisu str. 20 - dva sloupce

19. 11.

Čj, procvičování pravopisu str. 19 - dva sloupce

15. 11.

Čj, procvičování pravopisu str. 17 - dva sloupce

Do Vl na příští čtvrtek připravit příklad jednoho dne středověké kuchyně, děti si zvolí, zda bude jídelníček chudých nebo panstva. (zdroj net)

14. 11.

M, str. 61/6 do sešitu

13. 11.

Pročíst Vl, Ludmila - Slavníkovci.

Ve čtvrtek 15. 11. malý test.

12. 11.

ČJ, příprava na diktát, uč. str. 31/5 do sešitu.

8. 11.

Čj, PS str. 24/4.

7. 11.

M, uč. str. 60/1 do sešitu.

6. 11.

Pravopisná cvičení str. 15, oba sloupce.

Zítra písemná práce - lesní patra a význam lesa.

1. 11.

Čj, PS str. 22/3, + oprava diktátu

Na Pč 5. 11. donést prázdnou krabičku od papírových kapesníků.

V pondělí 5. 11. malý test - Velkomoravská říše. Naučit se přehled vlepený do sešitu, pročíst Konstantina a Metoděje.

31. 10.

Procvičování pravopisu str. 14/1.

26. 10.

M, uč. str. 54/5, 7 do sešitu.

Ve středu 31. 10. malý test z Př - u lidských obydlí.

Na pátek 2. 11. oblíbenou hračku do slohu.

Do čtvrtka 8. 11. se naučit slova české hymny.

25. 10.

Čj, PS str. 21/1 a, b

23. 10.

Čj, procvičování pravopisu str. 10/1, 2

22. 10.

M, PS str. 9/3

18. 10.

Čj, procvičování pravopisu str. 9/2

- malý test z vlastivědy v pondělí 22. 10. - Keltové, Slované

17. 10.

Čj, uč. str. 24/4 do sešitu.

15. 10.

Na středu M, uč. str. 33/5, první řádek do sešitu.

11. 10.

Procvičování pravopisu, str. 8 celá.

10. 10.

Písemné dělení, příklady mají děti v sešitě.

9. 10.

Písemné dělení, příklady mají děti v sešitě.

8. 10.

- oprava cvičení z Čj

- M, uč. str. 20/32, do sešitu pouze výsledky

2. 10.

M, uč. str. 19/14 do sešitu

1. 10.

M - PL, dělení se zbytkem

Aj p. uč. Tomková kopie str. 20/2

25. 9.

M - DÚ v sešitu.

20. 9.

Procvičování pravopisu, str. 3/ dva sloupce.

18. 9.

Udělat opravy v sešitu Čj.

Procvičování pravopisu, str. 4/1.

17. 9.

Aj, p. uč. Tomková, PS str.6/2.

Čj, uč. str.7/13 - opsat do sešitu.

13. 9.

Čj, PS str. 4/8 a, b.

12. 9.

PL - sčítání, odčítání, jeden sloupec.

11. 9.

M, uč. str. 7/32.

Aj, p. uč Tomková, naučit se báseň, prac. sešit str. 5.

5. 9.

Prosím o 50 Kč do Pč, děti budou vyrábět záložku, 140 Kč na divadelní předplatné. Půjdeme v každém pololetí na jedno představení. Dále 230 Kč na exkurzi do pravěké vesnice. Celkem tedy 420 Kč. 
50 Kč nejdéle v pondělí, zbytek stačí do 20. 9.
 

3. 9.

DÚ pro rodiče - pročíst a podepsat první stranu ŽK - školní řád, podepsat pravidla pro návštěvníky školy na str. 34 a poučení o bezpečnosti žáků, vyplnit údaje na straně 1. 

6. 9.

Vlastivěda - na stránkách https://www.keltsky-horoskop.cz/keltove/keltove-historie/ zjisti, jaké znamení jsi v keltském horoskopu. Vytiskni a vlep na prvni stránku v sešitu vlastivědy.