17. - 18. 9.

Čj - PS str. 7 celá

M - PS str. 3, 4/1, 2, 3, 4 

16. 9.

Čj, PS str. 2 celé

M, uč str. 9/ 4, 5 do sešitu

Př, PS str. 4 , 5

3. 9.

Čj uč. str. 4/1 a, b, c, d

PS str. 2/1 a, b, 2

M uč. str. 4/1, 2 a 3 do sešitu

Početník str. 1/1

Vl str. 2, PS str. 2

4. - 6. 9.

Čj - uč. str. 6/2 do sešitu

Procvičování pravopisu str. 2 - 2 sloupce

M, PS str. 1 celá

Početnik str. 1 - 2 celá