Biofeedback

EEG biofeedback je metoda, která dětem i dospělým umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když člověk dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění či případném rozladění svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.
Přístroj EEG Biofeedback máme u nás na škole.
Od ledna 2017 znovu začínáme.
Pro děti  s plánem pedagogické podpory a děti integrované je po domluvě s rodiči dítěte Biofeedback zdarma, v rámci úvazku speciálního pedagoga.
Více na tel. 737 348 234.
https://bfbzr.cz/.

Kontaktujte nás