6. týden od 15. 10. - 19. 10. 2018

Každé úterý bude v naší třídě od 12:45 do 13:30 možnost doladit potřebné učivo formou doučování. 
 
Český jazyk
 

- uč. str. 21 - 24, předložky, předpony, zdvojené souhlásky, stavba slova - opakování

- PS 1. díl, str. 16 - 19

- recitace do konce října Páni kluci, čítanka str. 76

Matematika

- uč. 1. díl, str. 26 - 28, písemné dělení jednociferným dělitelem

- pracovní listy

- rýsování kolmic, nutný trojúhelník s ryskou

Přírodověda

- Příroda na podzim - u lidských obydlí, str. 26 - 29

- PS str. 15 - 16

Vlastivěda

- Staré pověsti české, Velkomoravská říše.

- PS, str. 7, 8

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- uč. str. 12, 13

- WB 12 - 13

- p. uč. Tomková

- L2 dům, byt, str. 12 - 13

- pátek PP slovíčka

Praktické činnosti

- na 22. 10. bílou vlnu

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.