42. - 43. týden od 18. 6. - 29. 6. 2018

27. 6.
Zítra odchod do kina v 7:30!!!! 
 
Po celý tento týden - třídnické práce, výběr učebnic. 
 
- ve čtvrtek 21. 6. v případě hezkého počasí vycházka na Pilák - s sebou jídlo, pití, sportovní oblečení.
 
- v pátek 22. 6. - olympijský den, bude zkrácená výuka od 11:30 - oběd štafetou, pak odchod domů nebo do družiny. Sportovní oblečení, jídlo a pití.
 
- v pondělí 25. 6. děti dostanou učebnice do 4. třídy. Výuka je zkrácena od 11:40 - oběd štafetou.
 
- ůterý 26. 6. a středa 27. 6. - třídnické práce, výuka zkrácena do 11:30. 
 
- čtvrtek 28. 6. - vyhodnocení školního roku v kině, vybírám 50 Kč na představení. Výuka končí v 11:30.
 
- pátek 29. 6. - vysvědčení, výuka končí po první vyučovací hodině, obědové balíčky budou vydávány od 9:00.
 
Český jazyk
 

- opakování, pracovní listy

Matematika

- opakování učiva 3. ročníku

Prvouka 

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

-

- p. uč. Tomková

-

Praktické činnosti

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.