--. týden od 

SLEDUJTE SLOŽKU AKTUÁLNĚ
 
 
Český jazyk
 
 

Matematika

-

Přírodověda

Vlastivěda

-

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- uč. str.

- WB str.

- p. uč. Tomková

- p. uč. King

-

- WB -

Praktické činnosti

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.

 

 
- Dokončení učiva a PS.