15. týden od 9. 12. - 13. 12. 2019

Z cestovného na muzikál zbývá k vrácení 4 Kč na dítě, ponechám ve fondu, v průběhu prosince či ledna půjdu s dětmi na Tvrz na výstavu.
Vánoční tvoření s rodiči bude ve středu 18. 12. od 9:50. S sebou starou knihu na skládáného anděla viz. obrázky. Zde bude k dispozici polystyrenová koule na hlavu, špejle, tavná pistole.
Český jazyk
 
- Čj str.  48 - 50 vyjmenovaná slova
 
- PS 1. díl str. 26 - 27 + pracovní listy
 

Matematika

- M písemné dělení dvojciferným dělitelem - pracovní listy

- zlomky sčítání a odčítání, početník str. 26 - 27

- PS str. 24 - 26

Přírodověda

- uč. str. 34 - 35, podnebné pásy

- PS 

Vlastivěda

- uč. str. 33 - 37 Národ sobě, Češi a Němci

- PS str. 18 - 20

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- p. uč. Tomková

- p. uč. King

Praktické činnosti

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.

 

 
- Dokončení učiva a PS.