42. týden od 24. 6. - 28. 6. 2019

25. 6.

Zítra se s dětmi půjdeme projít na Pilák. Odcházíme od školy cca v 7:45, abychom nešli ve velkém vedru. Dětem dejte sváču, dostatek pití, případně i nějakou korunu, kdyby byla možnost koupit si zmrzlinu.

Ve čtvrtek jdeme do kina, začátek vyhodnocení školního roku je v 10:00.  Předpokládaný návrat z kina bude mezi 12:00 - 12:30.

Zkrácená výuka v tomto týdnu:

24. 6. do 11:05
25. 6.  - 27. 6. do 11:30
28. 6. do 8:45 - není oběd
 
27. 6. vyhodnocení školního roku v kině, film Jak vycvičit draka 3, vybírám 50 Kč. 
 
_____________________________________________________________________________
Český jazyk
.
 

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- p. uč. Tomková

Praktické činnosti

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.

 

 
- Dokončení učiva a PS.