7. týden od 14. 10. - 18. 10. 2019

11. 10.

Informace k exkurzi do Planetária Brno, 15. 10. 2019

Děti si nesou domů souhlas v exkurzí, prosím vyplňte, podepište a v pondělí mi pošlete.

Sraz u školy bude v 7:15. Děti odvedu na autobus, který odjede v 7:40 z parkoviště u tržnice. S sebou děti budou mít jídlo a pití, průkaz zdravotní pojišťovny, mohou mít i přiměřené kapesné. Děti, kterým se dělá při jízdě nevolno, si vezmou před cestou Kinedryl a budou ho mít i v batůžku na cestu zpět. Předpokládaný příjezd z Brna je ve 14:30, místo výstupu z autobusu dle domluvy s panem řidičem zastávka Horní (u Vesny). Děti odvedu ke škole, odtud půjdou do družiny nebo domů stejně, jako po skončení vyučování. Mobilní telefony – pouze na vlastní zodpovědnost. Nedávejte prosím dětem do autobusu čokoládu, ani v čokoládě máčené sušenky. Obědy pro tento den jsou odhlášené.

Děti si domů nesou čtenářský list. Termín odevzdání je do 15. 12.
 
Sbíráme dále plastová víčka, baterie, papír.
 
Český jazyk
 
- Čj str. 29 - 32, přípony -ský, předpony s, se, z, ze, vz, vze
 
- PS 1. díl str. 17 - 19
 

Matematika

- M str. 18 - 19, násobení a dělení

- PS 1. díl str. 12 - 13

- Hravý početník 1. díl str. 14 - 15

Přírodověda

- Vesmír, Slunce uč. str. 23 - 24

- PS str. 14

 - test gravitační síla, Slunce - přístí čtvrtek

Vlastivěda

- Doba osvícenská, uč. str. 15 - 16

- PS Novodobé české dějiny str. 12

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- uč. str.14 - 15

- WB str. 10 - 11

- p. uč. Tomková

- L1 opakování

- v pátek test

- p. uč. King

Praktické činnosti

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.

 

 
- Dokončení učiva a PS.

Mgr. Zlatuše Popelová

speciální pedagog
instruktorka MISP
(Massage In Schools Programme)
737 348 234
www.pohlazenipodusi.cz
zlatus.pop@gmail.com