Týden od 23. 4. - 27. 4. 2018

Český jazyk
 

- slovní druhy - opakování

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S - opakování, pracovní listy

- vyjmenovaná slova po V, uč. str. 90 - 91

-  PS str. 27, PS vyjmenovaná slova str. 49 - 51

- přepis textu

Matematika

- násobilka a pamětné sčítání a odčítání stále opakovat

- dělení se zbytkem 2 - 9 - opakování

- násobení a dělení mimo obor násobilek, uč. str. 39 - 42

- jednotky času, jednotky délky, hmotnosti a objemu - opakování

- v pátek na geometrii sešit 420, ořezanou tvrdou tužku č. 3 a pravítko 30 cm

- na geometrii si děti začnou nosit kružítko.

Prvouka 

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- p. uč. Tomková

 

Praktické činnosti

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.