32. týden od 15. 4. - 19. 4. 2019

Tento týden bez plánu. Zítra nejsem ve škole, děti budou opakovat a procvičovat. Ve středu proběhne Den Země. Strávíme celé dopoledne venku, s sebou svačinu, pití, oblečení dle počasí. Výuka je zkrácena do 11:15. Oběd štafetou.
 
Přeji všem klidné velikonoční svátky :-).
 

Na divadelní představení v Jihlavě, které bude 3. 6. vybírám už nyní 150 Kč.

Každé úterý bude v naší třídě od 12:45 do 13:30 možnost doladit potřebné učivo formou doučování. 

________________________________________________________________________________________
Český jazyk
 
- Pracovní listy  skloňování podst. jmen souhrnné opakování

- PS 

Matematika

- uč. 3. díl

- slovní úlohy, uč. str. 24 - 27

- rovnoběžníky - rýsování, str. 14

Přírodověda

- Příroda na jaře str. 56, ekosystém potok, řeka

- PS str. 32

- dopravní výchova

Vlastivěda

- uč. str. 26 - 28, vodstvo v ČR

- PS str. 15 - 17

Anglický jazyk

- p. uč. Hortová

- uč. str. 42 - 43

- WB str. 42 - 43

- minitest 8 

- p. uč. Tomková

- L8 TV pořady, TV program dokončení lekce

Praktické činnosti

-

Výtvarná výchova

____________________________________________________________________

Nepřítomnost dětí omlouvejte stejně jako v loňském roce - sms, telefonátem na číslo uvedené v žákovské knížce, odkazem, nejlépe v době před vyučováním nebo po vyučování, mailem nebo formulářem na webových stránkách třídy. Delší nepřítomnost musí být omluvena do 3 dnů.
 

Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a v určitý den nepůjdou, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku od zákonných zástupců o své nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, půjdou na odpolední činnosti do ŠD, kde si je rodiče vyzvednou. Pokud budete děti vyzvedávat na telefonickou výzvu, je třeba toto také oznámit písemnou formou.